Ligging

De school ligt in een erg rustige en groene omgeving. Vanop de berg, waar onze school ligt, heb je een heerlijk uitzicht.

De kinderboerderij en het bos zorgen voor een uitdagende en groene omgeving waarin heel wat leerkansen verscholen zitten.  Het schoolgebouw bevindt zich nabrij de volwassenenwerking van Groep Gidts en vlakbij Kinderdagverblijf Het Stationnetje.  Het domein geeft ons in ruime mate mogelijkheid om te participeren in de omgeving en biedt ruime kansen tot ervaringgericht onderwijs.

 

Bereikbaarheid

Indien je na het afzetten van de kinderen, graag nog wat vertoeft op onze school, parkeer je je op De Schapenweide. Je kan dan via het kasteel, over het domein tot aan de school wandelen, fietsen, steppen,...

 

De kiss & ride zone is aan de Vleterstraat. Hier is het de bedoeling om kort te parkeren.

 

Ligging

Schoolteam

Voor de kinderen van onze school staat een gemotiveerd schoolteam klaar. We kozen voor een mix van ervaren freinetwerkers en starters met de juiste drive.

Het schoolteam neemt een onderzoekende houding aan en stelt een nascholingsplan voorop.  Zo proberen we een focus te leggen, waar het onderwijs voor onze leerlingen beter van wordt.

Klik hier om met iedereen kennis te maken!

 

Uurrooster

We werken met een zachte landing. Dit betekent dat de klassen open zijn vanaf 8u15 en dat de begeleider ook aanwezig is. De leerlingen kunnen dan al naar de klas gaan, indien ze dit willen. Voor de kleuters kunnen de ouders, grootouders,… hun zoon of dochter vergezellen. We dringen er wel op aan om tijdig op school aanwezig te zijn, dit voor een goede werking maar vooral in functie van je kind. Het is niet leuk om een deel van de start van de dag te missen.
Maandag 8u30 - 11u40 en 13u10 - 15u35
Dinsdag 8u30 - 11u40 en 13u10 - 15u35
Woensdag 8u30 - 11u55    
Donderdag 8u30 - 11u40 en 13u10 - 15u35
Vrijdag 8u30 - 11u40 en 13u20 - 15u35

 

Opvang

De opvang wordt door Carol Bogaert verzorgd. Deze gaat momenteel door in de klasgebouwen. We zorgen voor een functionele opvang. De kostprijs voor de opvang is €1 per begonnen half uur. Momenteel wordt er geen vieruurtje aangeboden. Indien meerdere ouders dit wensen, kan dit een optie zijn.

 

Maandag tot vrijdag 7u - 8u15 en 16u-18u
Woensdag 7u - 8u15 en 12u05 - 13u

 

Het schoolreglement, het pedagogisch project, de infobrochure, de contactfiche, ...

Informatie nodig?

Deze en andere informatie vind je terug bij Bib.

In het schoolreglement kom je meer te weten over de onderwijswetgeving, toegepast op onze school. 

De infobrochure geeft je een kijk over het schoolleven, de schooluren, opvang, maaltijden, leefregels,…

Ook recente brieven vind je hier terug!

 

 

Het schoolreglement, het pedagogisch project, de infobrochure, de contactfiche, ...

VZW De Schoolsmidse

Het bestuur van onze school heet VZW De Schoolsmidse. Zij slaan de handen in elkaar om de school te helpen uitbouwen. Ook hier kan je via het menu ‘Bib’, de statuten van de vzw raadplegen.
VZW De Schoolsmidse

Werkgroepen

Op school zijn er verschillende werkgroepen. Deze worden getrokken door minstens één ouder en minstens één begeleider.

Bij het begin van het schooljaar kiezen ouders welke werkgroep ze willen versterken en wordt er een jaarplan opgemaakt per werkgroep. 

Volgende werkgroepen zijn momenteel al actief : 

  • Het Evenementenburo: Deze werkgroep staat klaar voor de ondersteuning bij het organiseren van evenementen, infoavonden,… Wil je deze werkgroep graag versterken? 
    Contacteer ons dan via het e-mailadres : wg.evenementenburo@gmail.com

  • De Aannemerij: Onderhouden van de gebouwen en terreinen, grote en kleine herstellingen alsook het ICT wordt door deze werkgroep uitgevoerd. Wil je graag aansluiten bij deze werkgroep? 
    Contacteer ons dan via het emailadres : wg.aannemerij@gmail.com

  • De Schoolbank: Dit is het aanspreekpunt voor financiële, administratieve en fiscale zaken. Wil je hierrond graag meer info? Contacteer ons dan via het emailadres : wg.schoolbank@gmail.com 
Werkgroepen